بهترین طریق برای ارتباط با خداوند متعال
42 بازدید
تاریخ ارائه : 10/24/2014 8:51:00 PM
موضوع: ارتباطات

بسمه تعالی با عرض سلام

بهترین راهکار و کارآمد ترین راه برای ارتباط با خالق هستی و یگانه معبودمان  ارتباط و توسل به 14 معصوم علیهم السلام می باشد