مباهله بزرگترین سند فضیلت پنج تن آل عبا
46 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله می خوانیم: تعریف مباهله، فضیلت مباهله به وسعت تاریخ، مباهله در کلام معصومین، نفس پیامبر علی است،نکات مهمی از آیه مباهله،تفصیل واقعه تاریخی مباهله ، مباهله در تفاسیر ، تاریخ وحدیث ، اعلام آمادگی علمای شیعه برای مباهله با مسیحیان ... زمخشری وفخر رازی و بیضاوی و بسیاری از علمای اهل سنت گواهی داده اند به همین دلیل مباهله که علی علیه السلام و فرزندان او بعد از پیامبر از تمامی اهل زمین بهترند و برترند. مباهله یک عملی است که در طول تاریخ بوده و هست یعنی منحصر به زمان پیامبر و مسیحیان نجران نمی شود بلکه در طول تاریخ بوده و هست. مباهله موسی علیه السلام و مخالفینش و مباهله یکی از اصحاب بزرگوار حضرت سیدالشهدا (بریر) با دشمنش از دیگر مباهله هاییست که در کتب تاریخی آمده است.